Regulamin konkursu
„Oranżada z Idolem”

Organizatorem Konkursu „Oranżada z Idolem” (dalej „Konkurs”) jest: GonnaBe s.c. M. Korulczyk, R. Korulczyk, T. Strejlau, ul. Łomiańska 6A, 01-685 Warszawa, NIP 524-24-39-802, Regon 015255435 (dalej „Organizator” lub „GonnaBe”).

Organizator działa na zlecenie COLIAN Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek, Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 000000269526 (dalej „Colian”).

Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy Regulamin.